„Łódzkie pomaga” II edycja współfinansowany przez UE

Dom Pomocy Społecznej w Raciborowicach realizuje projekt pn. „Łódzkie pomaga” II edycja współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza

Edukacja Rozwój 2014-2020