Projekt pn. „Łódzkie pomaga”współfinansowany przez Unię Europejską

Dom Pomocy Społecznej w Raciborowicach

Realizuje projekt pn. „Łódzkie pomaga” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Dofinansowanie UE