Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich DPS

Dom Pomocy Społecznej w Raciborowicach współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa
i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.