Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Help-Med Sp. z o.o.

HELP-MED Sp. z o.o. współrealizuje projekt dofinansowany z  Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.