Centrum opieki i rehabilitacji

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy i Rehabilitacyjny , DPS

Celem działalności Zakładu jest opieka nad osobami starszymi i przewlekle somatycznie chorymi, wymagającymi całodobowej pielęgnacji i nadzoru.

Zakład położony jest w malownicznym parku wpisany do rejestru zabytków. Korzystne położenie obiektu zapewnia pacjentom spokój i relaks tak ważny w każdej formie terapii.

Do dyspozycji pacjentów oddane są pokoje jedno-,dwu-,trzy-osobowe oraz osobne pokoje dla małżeństw, wyposażone we własny węzeł sanitarny.

Obiekt zapewnia całodobowe wyżywienie, zgodnie z przepisaną dietą, jak również posiłki uwzględniające indywidualne życzenia.

Zapewniamy całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską wraz z możliwością rehabilitacji w tym przy łózku chorego.

W celu zaspokojenia potrzeb duchowych pacjentów w budynku mieści się Kaplica, w której raz w tygodniu odprawiana jest Msza Św.Kapłan wizytuje również chorych leżących, zgodnie z ich życzeniem.

Ciężkie przypadki zabezpiecza sala intensywnej opieki medycznej wyposażona w niezbędny sprzęt medyczny.

Chorzy mają zapewniony swobodny dostęp do instalacji przyzywowej, do radia i TV oraz możliwość korzystania bez ograniczeń z usług telekomunikacyjnych / z internetem włącznie/.

Imprezy z udziałem dzieci z zaprzyjaźnionej szkoły, dają niezbędne pacjentowi poczucie kontaktu z otoczeniem i wspomagają terapię.

Centrum Rehabilitacji i Opieki posiada od 2007 roku certyfikowany System Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001.

Zakład opiekuńczo-leczniczy

Zakład opiekuńczo-leczniczy położony jest w malowniczym parku wpisanym do rejestru zabytków w bezpiecznej odległości od sieci dróg co zapewnia spokój i warunki zdrowego odpoczynku.
Jednocześnie bliskość autostrady A1 (10km) oraz trasy szybkiego ruchu S8 oraz gesta sieć lokalnych asfaltowych dróg powoduje łatwy dojazd i komunikacje. Ośrodek połączony jest komunikacją przez sieć busów łączocych Ośrodek z sąsiednimi miejscowościami.

Celem działalności zakłądu jest opieka nad osobami starszymi i przewlekle somatycznie chorymi.
Zapewniamy codzienną opieką lekarską, całodobową opiekę pielęgniarską i pomoc wykwalifikowanych opiekunów.

Pacjenici, którzy korzystają z zabiegów rehabilitacji są poddawaniu usprawnianiu czynnemu i biernemu.
Chorzy mają zapewnioną opiekę duszpasterką, psychologiczną i logopedyczną. Zakład wynkonuje niezbędne badnania laboratoryjne, USG serca i innych narządów oraz konsultacje lekarzy specjalistów.
Zakład opiekuńczo-leczniczy działa w oparciu o umowę z Narodownym Funduszem Zdrowia.

Zapewniamy
 • codzienną opieką lekarską
 • całodobową opiekę pielęgniarską
 • pomoc wykwalifikowanych opiekunów
 • zabiegi rehabilitacji
 • opiekę duszpasterką
 • opiekę psychologiczną
 • opiekę logopedyczną
Zakład Rehabilitacji

Procesy rehabilitacji prowadzone są w sposób uwzględniający potrzeby i możliwości ruchowe chorych, pod nadzorem lekarzy specjalistów przez doświadczoną kadrę rehabilitantów, masażystów i fizykoterapeutów. Chorzy w stanach cięższych objęci są rehabilitacja bierną prowadzoną w łóżku, jak i w postaci przyłóżkowej.

Aktywne formy zabiegów prowadzone są na terenie Zakładu Rehabilitacji z wyodrębnionym Oddziałem Rehabilitacji Kardiologicznej w oparciu o bogato wyposażone gabinety oraz sale ćwiczeń.

Ćwiczenia usprawniające połączone są z muzykoterapią opartą o specjalnie opracowane relaksacyjne utwory muzyczne.

Na terenie parku otaczającego Centrum zlokalizowano ścieżkę rehabilitacyjną, pozwalająca na ćwiczenia narządów ruchu, utworzona przez stanowiska o różnym stopniu trudności, prowadzące wśród klombu, terenów zielonych i ławek.

Oferujemy
 • salę terapii zajęciowej
 • salę gimnastyczną z drabinkami, ławeczkami i rotorami
 • gabinet masażu
 • uniwersalny gabinet usprawnienia leczniczego (UGUL)
 • gabinet do zabiegów polem magnetycznym
 • sala hydroterapii z masażem podwodnym
 • gabinet fizykoterapii
 • gabinet do zabiegów parafinowych typu “Fango”
Warunki przyjęcia NFZ

Regulamin oraz dokumenty wymagane przez NFZ przy przyjęciu do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Przed przyjęciem do ZOL prosimy o ich wydrukowanie, wypełnienie i podpisanie.