Centrum Opieki i Rehabilitacji

Help-Med Sp. z o.o.

Help-Med Sp. z o.o.

Informacje Ogólne

Potrzeby duchowe zabezpiecza dwa razy w tygodniu Kapłan pobliskiej Parafii Rzymskokatolickiej, celebrując Mszę Św. w Kaplicy znajdującej się na terenie Centrum. Chorzy leżący wizytowani są w pokojach przez Ks. Kapelana.

Centrum posiada zwielokrotnione zabezpieczenia logistyczne:

– sieć wodociągową, zabezpiecza dodatkowo własne ujęcie wody pitnej

– energię elektryczną w przypadku przerwania dostaw uzupełnia własny agregat prądotwórczy o mocy 30KW

– dostawy gazu zabezpieczają z kwartalnym zapasem cztery zbiorniki pokrywające potrzeby węzłów co i kuchennego

– zakupy produktów spożywczych realizowane są w oparciu o dostawców posiadających aktualne orzeczenia lekarsko-weterynaryjne, kontrolowane przez Stację Sanitarno Epidemiologiczną bądź spełniających inne stosowne normy i przepisy

Wyposażenie budynków w instalacje: telekomunikacyjną, RTV, przyzywową, przeciwpożarową i Internet czynią pobyt pacjentów w Centrum bezpiecznym, spełniającym wymogi i normy bezpieczeństwa

Centrum, widząc w perspektywie postępujące zjawiska socjalne: starzenia się społeczeństwa, braku dostatecznej opieki nad chorymi i starymi ludźmi ze strony rodzin, wzrastającą ilość chorób układu krążenia, powikłań neurologicznych itp. wychodzi naprzeciw wyzwaniom, podejmując odpowiedzialne, indywidualne podejście do każdego pacjenta.

Centrum Rehabilitacji i Opieki posiada certyfikat ISO 9001:2008

Kierunki Działania

Opieka medyczna, jako podstawa działania Centrum, obejmuje pełny, całodobowy (24 h) zakres opieki pielęgniarskiej, świadczony przez oddany, wykwalifikowany personel, oraz opiekę lekarską rozszerzaną w miarę potrzeb o konsultacje lekarzy specjalistów, zgodnie z zaleceniami ordynatora.

Celem zabezpieczenia medycznego ciężkich przypadków chorobowych Centrum posiada czterołóżkowy Oddział Reanimacyjny z pełnym wyposażeniem i przeszkolonym personelem.

Opieka Medyczna

Opieka medyczna, jako podstawa działania Centrum, obejmuje pełny, całodobowy (24 h) zakres opieki pielęgniarskiej, świadczony przez oddany, wykwalifikowany personel, oraz opiekę lekarską rozszerzaną w miarę potrzeb o konsultacje lekarzy specjalistów, zgodnie z zaleceniami ordynatora.

Celem zabezpieczenia medycznego ciężkich przypadków chorobowych Centrum posiada czterołóżkowy Oddział Reanimacyjny z pełnym wyposażeniem i przeszkolonym personelem.

Warunki Bytowe

Centrum gwarantuje zabezpieczenia hotelowe proponowanych świadczeń, którego oferta zawiera następujące opcje zróżnicowane cenowo, umożliwiające elastyczne dostosowanie oferty do potrzeb:

– pokoje jednoosobowe lub małżeńskie z oddzielnym węzłem sanitarnym

– pokoje dwuosobowe ze wspólnym węzłem sanitarnym z dodatkowym podobnym pokojem typu studio

– pokoje czteroosobowe z węzłem sanitarnym w obrębie pokoju

– pokoje trzyosobowe z umywalką, z dostępem do węzła sanitarnego w korytarzu

Wszystkie pomieszczenia przystosowane są do odbioru RTV i usług telekomunikacyjnych.

Posiłki pensjonariuszy i chorych zabezpiecza blok żywnościowy obiektu, w skład którego wchodzi kuchnia, zaplecze kuchenno-magazynowe oraz stołówka systematycznie podlegająca kontroli Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Własne zaplecze żywieniowe pozwala na stosowanie oprócz odżywiania ogólnego i dietetycznego również zaleconych przez lekarza diet indywidualnych

Blok żywnościowy posiada certyfikat systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP


Zakład opiekuńczo-leczniczy
Z
akład opiekuńczo-leczniczy położony jest w malowniczym parku wpisanym do rejestru zabytków w bezpiecznej odległości od sieci dróg co zapewnia spokój i warunki zdrowego odpoczynku.
Jednocześnie bliskość autostrady A1 (10km) oraz trasy szybkiego ruchu S8 oraz gesta sieć lokalnych asfaltowych dróg powoduje łatwy dojazd i komunikacje.
Ośrodek połączony jest komunikacją przez sieć busów łączocych Ośrodek z sąsiednimi miejscowościami.
Celem działalności zakłądu jest opieka nad osobami starszymi i przewlekle somatycznie chorymi.
Zapewniamy codzienną opieką lekarską, całodobową opiekę pielęgniarską i pomoc wykwalifikowanych opiekunów.
Pacjenici, którzy korzystają z zabiegów rehabilitacji są poddawaniu usprawnianiu czynnemu i biernemu.
Chorzy mają zapewnioną opiekę duszpasterką, psychologiczną i logopedyczną. Zakład wynkonuje niezbędne badnania laboratoryjne, USG serca i innych narządów oraz konsultacje lekarzy specjalistów.
Zakład opiekuńczo-leczniczy działa w oparciu o umowę z Narodownym Funduszem Zdrowia.
Zapewniamy
 • codzienną opieką lekarską.
 • całodobową opiekę pielęgniarską.
 • pomoc wykwalifikowanych opiekunów.
 • zabiegi rehabilitacji.
 • opiekę duszpasterką.
 • opiekę psychologiczną.
 • opiekę logopedyczną.

Warunki przyjęcia NFZ

Regulamin oraz dokumenty wymagane przez NFZ przy przyjęciu do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Przed przyjęciem do ZOL prosimy o ich wydrukowanie, wypełnienie i podpisanie.


Zakład Rehabilitacji
P

Procesy rehabilitacji prowadzone są w sposób uwzględniający potrzeby i możliwości ruchowe chorych, pod nadzorem lekarzy specjalistów przez doświadczoną kadrę rehabilitantów, masażystów i fizykoterapeutów. Chorzy w stanach cięższych objęci są rehabilitacja bierną prowadzoną w łóżku, jak i w postaci przyłóżkowej. Aktywne formy zabiegów prowadzone są na terenie Zakładu Rehabilitacji z wyodrębnionym Oddziałem Rehabilitacji Kardiologicznej w oparciu o bogato wyposażone gabinety oraz sale ćwiczeń.

Ćwiczenia usprawniające połączone są z muzykoterapią opartą o specjalnie opracowane relaksacyjne utwory muzyczne.

Na terenie parku otaczającego Centrum zlokalizowano ścieżkę rehabilitacyjną, pozwalająca na ćwiczenia narządów ruchu, utworzona przez stanowiska o różnym stopniu trudności, prowadzące wśród klombu, terenów zielonych i ławek.

Oferujemy
 • salę terapii zajęciowej
 • salę gimnastyczną z drabinkami, ławeczkami i rotorami
 • gabinet masażu
 • uniwersalny gabinet usprawnienia leczniczego (UGUL)
 • gabinet do zabiegów polem magnetycznym
 • sala hydroterapii z masażem podwodnym
 • gabinet fizykoterapii
 • gabinet do zabiegów parafinowych typu “Fango”

Warunki przyjęcia Komercyjnego

Warunki przyjęcia komercyjnego różnią się w zależności od standardu pokoju, w którym zakwaterowany jest chory oraz stopnia złożoności procesu leczenia. W celu uzyskania informacji dotyczących kosztów pobytu komercyjnego prosimy o kontakt z Kierownikiem Ośrodka lub Ordynatorem Oddziału.

Dom Pomocy Społecznej
D
om Pomocy Społecznej obejmuje opiekę całodobową przewlekle somatycznie chorych. Dom mieści się w oddzielnym pawilonie w otoczeniu drzew, krzewów i kwiatów.
Zapewniamu całodobową opiekę pielęgniarską, pomoc wykwalifikowanych opiekunów, rehabilitację, opiekę duszpasterską oraz psychologiczną i logopedyczną. Prowadzone są zajęcia terapi zajęciowej.
Zapewniana jest opieka lekarska.  Zakład działa  na podstawie decyzji Wojewody  Łódzkiego. Chorzy są kierowani do Domu Pomocy Społecznej na podstawie decyzji Ośrodka Pomocy społecznej w miejscu zamieszkania pacjenta .
Zapewniamy
 • codzienną opiekę lekarską
 • całodobową opiekę pielęgniarską,
 • pomoc wykwalifikowanych opiekunów,
 •  rehabilitację.
 • opiekę duszpasterską.
 • opiekę psychologiczną.
 • opiekę logopedyczną.